• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2776)

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2776)

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları 2776

22 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31193

Karar Sayısı: 2776

Ekli “Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

21 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 28/1/2008 tarihli ve 2008/13171 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2776) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas