• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

e-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

e-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

e-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

01/07/2022 Tarihi İtibarıyla e-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer e-Belge Uygulamalarına, ciroları veya bulundukları faaliyet alanı itibariyle zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarına ilişkin özel belirlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğde, e-Belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce yayımlanmış olan ciro büyüklüklerinde indirimler yapılmış ve yeni/ilave faaliyet alanlarını yürüten mükelleflerin söz konusu e-Belge uygulamalarına zorunlu geçişlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

İçinde bulunduğumuz Haziran 2022 ayı, 01.07.2022 tarihi itibariyle e-Belge Uygulamalarına dahil olması gereken mükelleflerin süresinde gerekli başvurularını (e-İmza veya Mali Mühür başvuruları ile e-Belge Uygulamalarına dahil olunmaya ilişkin başvurular) yapması, vergisel anlamda cezai işlemlere maruz kalınmaması bakımından önem arz etmektedir. Kendilerine zorunluluk getirilen mükellef gruplarının, özellikle Haziran ayının sonunda yaşanabilecek yoğunlukları da dikkate alarak son günlere kalmadan, gerekli e-İmza veya Mali Mühürlerini temin etmeleri ve e-Belge uygulamalarına başvurmaları gerektiğini hatırlatmanın uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, güncel mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak e-Belge Uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gerekenler, e-Belge uygulama türleri ve mükellef grupları itibariyle ekteki tablolarda belirtilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: e-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas