• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eğitim Harcamalarının Yüzde 40’ı Maliyeden! İsmail KÖKBULUT, YMM

Eğitim Harcamalarının Yüzde 40’ı Maliyeden! İsmail KÖKBULUT, YMM

Eğitim Harcamalarının Yüzde 40’ı Maliyeden

İsmail KÖKBULUT
Yeminli Mali Müşavir
ismail@kokbulut.com
Yazar Hakkında

Pandemi sürecinde yeni bir eğitim öğretim dönemine girmeyi planlıyoruz. Bu süreçte velilere destek olmak üzere birçok programlar açıklandı. Belli bir süreli de olsa özel okullarda uygulanan KDV oranındaki indirim uygulaması bunların en önemlilerinden biri. Ancak yapılan harcamaların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması birçok kişi için daha avantajlı. Bu nedenle velilere tavsiyemiz yaptığınız eğitim harcama belgelerini alın ve saklayın.

Gelir vergisi beyannamesi verenler faydalanabilir.

Eğitim harcamalarını beyanname veren kişilerin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapmaları mümkün. Bu da yaklaşık yapılan harcamanın gelir vergisi tarifesinde yer alan oranlar kadar yani %15 ila %40 oranında daha az gelir vergisi ödenmesi demektir. Bu imkândan sadece yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler faydalanabilir. Gelirin kaynağının (ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetinden elde edilmesinin) ise bir önemi bulunmuyor.

İndirimin şartları neler?

Öncelikle; indirim konusu yapılacak tutarın (eğitim ve sağlık harcamalarının toplamının), beyan edilen yıllık gelirin %10’unu aşmaması gerekmekte.

Örneğin 2020 yılında, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 600 bin TL kazanç elde eden bir mimar, avukat, doktor gelir vergisi matrahı olan 600 bin TL’nin en fazla % 10 kadar olan 60 bin TL’lik kısmı için eğitim harcaması indiriminden yararlanabilecek. (Örneğimizde 2020 yılında fiilen yapılan eğitim harcaması 100 bin TL olsa bile faydalanabilecek indirim tutarı 60 bin TL’yi geçemeyecek) Bu indirim dolayısıyla mükellefe sağlanan avantaj beyan edilen matrahın artan gelir vergisi tarifesinin en son dilimine girmesi nedeniyle (60.000 x % 40=) 24.000 TL daha az gelir vergisi ödeyecek.

Diğer taraftan indirim konusu yapılacak harcamaların;

– Türkiye’de yapılması, (Yurt dışı eğitim harcamaları bu kapsamda değerlendirilmemekte)

– Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi (fatura, fiş, serbest meslek makbuzu)

– Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılmış olması gerekmekte.

Hangi harcamalar indirim konusu?

Harcamaların eğitim amacına yönelik olması gerekir.

Eğitim harcamalarına örnek olarak; özel eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar gösterilebilir.

Buna karşılık spor kurslarının ücretleri, gazete ve dergi (üniversite ve okullara giriş hazırlığına yönelik dergiler hariç), müzik aletleri, bilgisayar, eğitim amaçlı olmayan CD ve disket bedelleri, tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri, yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler, okul aile birliği ve okul koruma derneklerine yapılan bağışlar ve Türkiye’de vergi mükellefi olmayan okullara ödenen eğitim ücretleri ile devlet okullarına ödenen harçlar kapsama girmemekte yani indirim konusu yapılamamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; öğrenim gören küçük çocuklar için yemek firmalarınca okulda verilen yemek hizmeti dolayısıyla, okul ve sınıf belirtilerek kesilen fatura karşılığında yapılan ödemeleri eğitim harcaması olarak kabul etmiyor.

Eşinizin sizden önceki evliliğinden olan ve velayeti eşinizde bulunan küçük çocuklar için tarafınızca yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının indirim olarak kabulü mümkün.

Üniversitelere yapılan ödemeler

Eğitim harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi için Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekli.

Vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf olduğundan, bu kurumlara yapılan ödemelerin indirim olarak kabulü mümkün değil. Kamu üniversitelerine ödenen harçların da indirimi mümkün değil.

Anne ve baba beyanname veriyorsa?

Her ne kadar kanunda bir açıklık bulunmasa da; kişinin eşi ve çocuklarının ayrıca kendi gelirleri için beyanname verdiği durumlarda, onların eğitim ve sağlık harcamalarının öncelikle kendi beyannamelerinde indirim konusu yapılması gerektiği kabul edilmekte.

Ancak eşlerden biri, eğitim harcamasını kendi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapmış ancak tamamını indirememiş ise (%10’luk sınır nedeniyle), arda kalan kısmın diğer eş tarafından verilecek beyannameden indirimi mümkün.

KDV dahil bedel dikkate alınacak

İndirilecek tutarın tespitinde KDV’nin durumu da merak konusu.

Nihai tüketici sıfatıyla yapılan eğitim harcamalarının, KDV dahil olmak üzere, tevsik edici belgede gösterilen toplam tutar üzerinden indirim konusu yapılması mümkün.

ad

 

Devamı: Eğitim Harcamalarının Yüzde 40’ı Maliyeden! İsmail KÖKBULUT, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas