• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ekim 2020 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Ekim 2020 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Ekim 2020 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Değerlendirmeler

Ekim 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2020 verilerine göre varlıklar 8.027 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 3.037 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 157.235 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Eylül 2020 dönemine göre 4.990 milyon ABD doları azalmıştır.

Ekim 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3.959 milyon ABD doları, 3.694 milyon ABD doları ve 224 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 8.027 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.848 milyon ABD doları, 840 milyon ABD doları ve 349 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.037 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2020 dönemine göre 302 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar ise 1.546 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 570 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.759 milyon ABD doları artmıştır.

Ekim 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 118.156 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.990 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.166 milyon ABD doları gerçekleşerek Eylül 2020 dönemine göre 8.071 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir.

Açıklamalar:

Merkez Bankasının oluşturduğu bu tablo; Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar.

Kaynak: TCMB

Devamı: Ekim 2020 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas