• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ekim 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ekim 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ekim 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

2021’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 artış oldu.

 • 2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %6,6 artmış, kurulan kooperatif sayısı %7,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,9 oranında azalmıştır.
 • 2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %3,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,6 azalmış, kapanan kooperatif sayısında %5,9 oranında artış olmuştur.

Ekim 2021’de kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %5,1 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,2 kurulan kooperatif sayısı %3,1 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %5,1 kapanan kooperatif sayısında %6,5 azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,1 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %9 azalış oldu.

 • Ekim 2021’de, Ekim 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %9 kurulan kooperatif sayısı %20,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %23 oranında azalmıştır.
 • Ekim 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %18,9 kapanan kooperatif sayısında %42,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %7,2 oranında azalış olmuştur.

2021 Ekim Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
EKİM 2021 EYLÜL 2021 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) EKİM 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- EKİM (10 Aylık)
2020 2021 Değişim      (%)
Kurulan* Şirket 9.336 10.185 -8,3 10.260 -9,0 84.172 89.729 6,6
Kooperatif 127 131 -3,1 159 -20,1 1.280 1.189 -7,1
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.087 2.324 -10,2 2.711 -23,0 25.502 22.226 -12,9
Tasfiye Şirket 1.449 1.504 -3,7 1.158 25,1 11.390 13.155 15,5
Kooperatif 81 87 -6,9 68 19,1 340 531 56,2
Kapanan** Şirket 1.499 1.580 -5,1 1.261 18,9 11.223 10.872 -3,1
Kooperatif 100 107 -6,5 70 42,9 561 594 5,9
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.620 1.618 0,1 1.745 -7,2 18.361 16.606 -9,6

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Ekim ayında 736 Ocak-Ekim döneminde 22.325 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Ekim 2021’de Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Ekim 2021’de kurulan toplam 9.463 şirket ve kooperatifin %86,4’ü limited şirket, %12,3’ü anonim şirket, %1,3’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,0’i İstanbul, %9,6’sı Ankara, %6,0’ı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Ekim 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %13,8 oranında arttı.

 • 2021 yılında toplam 90.918 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 77.973 limited şirket, toplam sermayenin %55,2’sini, 11.739 anonim şirket ise %44,8’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %13,8 oranında artmıştır.

2021 Ekim Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
AĞUSTOS 2021 Sayı 1.117 1 7.686 96 8.900
Sermaye (TL) 1.187.892.546 0 3.466.525.650 4.654.418.196
EYLÜL 2021 Sayı 1.271 1 8.913 131 10.316
Sermaye (TL) 1.507.096.062 100.000 4.360.961.200 5.868.157.262
EKİM

2021

Sayı 1.161 1 8.174 127 9.463
Sermaye (TL) 2.551.429.728 50.000 4.125.378.800 6.676.858.528
2021 TOPLAM Sayı 11.739 17   77.973 1.189 90.918
Sermaye (TL) 29.257.604.252 6.775.000   36.078.233.575   65.342.612.827

Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.135’i ticaret, 1.461’i imalat ve 1.139’u inşaat sektöründe kurulmuştur. 813 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.135’i ticaret, 1.461’i imalat ve 1.139’u inşaat sektöründe kurulmuştur Ekim 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 813’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat, 232’si imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat 213’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 685’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254’ü inşaat, 176’sı imalat sektöründedir.

Ekim 2021’de kurulan 127 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Ekim 2021’de kurulan 127 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’er adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8 adet Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Ekim 2021’de 1.259 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Ekim 2021’de kurulan 1.259 yabancı ortak sermayeli şirketin 683’ü Türkiye, 127’si İran, 32’si Irak ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.259 yabancı ortak sermayeli şirketin 107’si anonim, 1.152’si limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.508’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 622’si Gayrimenkul acenteleri ve 554’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
AĞUSTOS 2021 Sayı 115 1.084 1.199
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 204.037.133 526.705.000 730.742.133
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 110.365.686 427.706.303 538.071.989
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 54,1 81,2 73,6
EYLÜL 2021 Sayı 126 1.343 1.469
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 423.917.890 608.166.200 1.032.084.090
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 234.251.117 497.474.150 731.725.267
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 55,3 81,8 70,9
EKİM

2021

Sayı 107 1.152 1.259
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 678.453.549 525.179.450 1.203.632.999
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 317.597.380 414.742.125 732.339.505
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 46,8 79,0 60,8
TOPLAM Sayı 1.049 9.801 10.850
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 2.847.564.227 4.569.292.700 7.416.856.927
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 2.019.859.137 3.766.398.503 5.786.257.640
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 70,9 82,4 78,0

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Devamı: Ekim 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas