• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ekonomi Reformları Kitapçığı

Ekonomi Reformları Kitapçığı

Ekonomi Reformları Kitapçığı

TEMEL AMAÇLAR:

1.Makroekonomik İstikrarın Temini

2.Rekabetçi Üretim ve Verimlilik Artışları

3.Şeffaf, Öngörülebilir ve Hesap Verilebilir Yönetişim

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1 Kamu Maliyesi

2 Fiyat İstikrarı

3 Finansal Sektör

4 Cari Açık

5 İstihdam

YAPISAL POLİTİKALAR

6 Kurumsal Yönetişim

7 Yatırımların Teşvik Edilmesi

8 İç Ticaretin Kolaylaştırılması

9 Rekabet

10 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. KAMU MALİYESİ

2. FİYAT İSTİKRARI

3. FİNANSAL SEKTÖR

4. CARİ AÇIK

5. İSTİHDAM

Kitapçık İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Ekonomi Reformları Kitapçığı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas