• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik 06/11/2021

06 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31651

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesin kabul, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra ve garanti süreleri göz önüne alınarak yapılır. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şebekelerin kesin kabulü için bu süre en az altı ay olarak uygulanabilir. Kesin kabul süresi hiçbir koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren üç yılı aşamaz. Kesin kabulün yapılmış olması garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçici kabulünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kesin kabulü yapılmamış elektrik dağıtım tesislerinin kesin kabulleri, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Devamı: Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas