• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Değişiklik 09/04/2021

09 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31449

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2.A, EK-2.B, EK-2.C, EK-2.D, EK-2.E, EK-2.F, EK-4’ünde yer alan “İmza sirküleri” ibareleri “Sicil tasdiknamesi” olarak, EK-3’ünde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2014 29221 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 7/11/2015 29525
2- 25/1/2019 30666

 

Devamı: Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas