• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması

Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması

Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması- 10 Haziran 2022

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

  • Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,
  • Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,
  • Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,
  • Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,
  • Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,
  • Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

Devamı: Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas