• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eylül 2020 Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Eylül 2020 Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Eylül 2020 Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri 1

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 54 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 14, katılım bankaları 6 tanedir. Ocak 2020 tarihinde faaliyet izni verilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 1 Haziran 2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Eylül 2020 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 186.654 kişi olmuştur.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 836 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.583 kişi (yüzde 1,5 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6’dır.

Eylül 2020 itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

Şube sayısı, Eylül 2020 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 10.079’dur.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 53 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 210 adet azalmıştır.

Eylül 2020 dönemi itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 295 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube*

Eylül 2020 itibariyle, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı, 2019 yılı sonuna göre 3 kişi gerileyerek 224 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12’dir.

*: Hesaplamalarda 2019 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

1 -Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Devamı: Eylül 2020 Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas