• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eylül 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

Eylül 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

Eylül 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

TABLO İNDEKSLERİ

TABLO 1: Temel Göstergeler

TABLO 2: Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsizlerin Bekleme Süreleri

TABLO 3: Eğitim Durumlarına Göre Kayıtlı İşsizlerin Bekleme Süreleri

TABLO 4: Sosyal Duruma Göre Kayıtlı İşsizler

TABLO 5 : İşe Yerleştirmeler

TABLO 6 : Açık İşler

TABLO 7: İktisadi Faaliyet Kodlarına Göre Açık İşler ve İşe Yerleştirmeler

TABLO 8: Mesleklere Göre Açık İşler ve İşe Yerleştirmeler

TABLO 9: Yaş Bazında İşe Yerleştirmeler

TABLO 10: Eğitim Bazında İşe Yerleştirmeler

TABLO 11: Yurtdışına Gönderilen İşçiler

TABLO 12: Katılımcıların Program Türlerine Göre Eğitim Durumu (Detay)

TABLO 13: Katılımcıların Program Türlerine Göre Öğrenim Durumu (Grup)

TABLO 14: Katılımcıların Program Türlerine Göre Yaş Grubu (Detay)

TABLO 15: Katılımcıların Program Türlerine Göre Yaş Grubu (Grup)

TABLO 16: Aktif İşgücü Piyasası Programları (Detay)

TABLO 17: Aktif İşgücü Piyasası Programları (Grup)

TABLO 18: Toplum Yararına Programlar

TABLO 19: Ana Sektörlere Göre Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanlar

TABLO 20: Ana Sektörlere Göre İşbaşı Eğitim Programlarına Katılanlar

TABLO 21: Alt Sektörlere Göre Aktif Programlara Katılanlar

TABLO 22: İl Düzeyinde Program Türlerine Göre Aktif İşgücü Piyasası Programları

TABLO 23: İl Düzeyinde Öğrenim Durumları ve Program Türlerine Göre Aktif İşgücü Piyasası Programları

TABLO 24: İl Düzeyinde Yaş Grupları ve Program Türlerine Göre Aktif İşgücü Piyasası Programları

TABLO 25: Meslek Düzeyinde Mesleki Eğitim Kursları

TABLO 26: Meslek Düzeyinde İşbaşı Eğitim Programları

TABLO 27: Genel İş ve Meslek Danışmanlığı Çalışmaları

TABLO 28: İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakedenlerin İllere Göre Dağılımı

TABLO 29: İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakedenlerin Yaş Gruplara Göre Dağılımı

TABLO 30: İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakedenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

TANIMLAR

Tablolar İçin Tıklayınız (Excel)

personel programı

Devamı: Eylül 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas