• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eylül 2020 Krediler 3,7 Trilyon TL’ye Yükseldi

Eylül 2020 Krediler 3,7 Trilyon TL’ye Yükseldi

Eylül 2020 Krediler 3,7 Trilyon TL’ye Yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

Aylık Bülten 

Eylül 2020

Krediler 3,7 trilyon TL’ye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 39 artarak 3.712 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 3.603 milyar TL’si bankalar, 57 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 26 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 25 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Eylül ayı itibarıyla 173 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 164 milyar TL’si bankalara; 5,3 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,8 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Eylül 2020’de, 2019 yıl sonuna göre 0,9 puan azalarak yüzde 4,5 oldu.

Ticari krediler 2,9 trilyon TL’ye ulaştı

Ticari krediler yüzde 37 artarak 2.875 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Eylül 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 8,9 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,3 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 837 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 46 artarak 837 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde

16’sını kredi kartları ve yüzde 4‘ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin[1] sayısı 33,6 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon kişi artarak 33,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

[1] Tekil kişi sayısını göstermektedir. Bir kişinin birden fazla bireysel kredisi olması durumunda da ilgili kişi bir kez sayılmaktadır.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar[1]

Eylül ayında 84 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 26 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 223 bin oldu. 87 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

[1] Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Eylül ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 251 milyar TL, Ankara’da 82 milyar TL ve İzmir’de 57 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 89 ile son

12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

 

Devamı: Eylül 2020 Krediler 3,7 Trilyon TL’ye Yükseldi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas