• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eylül 2020 Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri – Türkiye – AB Ülkeleri

Eylül 2020 Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri – Türkiye – AB Ülkeleri

Eylül 2020 Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri

Türkiye – AB Ülkeleri

» Bu çalışmada bankacılık sektörü ve finansal sektörün temel büyüklüklerinin gelişmiş ve gelişmekte olan AB ülkeler i ile kıyaslanması amaçlanmıştır

» Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez

» Bu çalışma, Avrupa Merkez Bankası (ECB), BDDK, IMF ve Reuters tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

» Çalışmada yer alan AB gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ortalamaları seçilen ülkeler kapsamında hesaplanmıştır.

AB: Avrupa Birliği
AB-GOÜ: Avrupa Birliği Gelişmekte olan Ülkeler
Veriler 2019 yılı itibarıyladır.

Temel Bulgular

» Temel Ekonomik Göstergeler

» Bilanço Büyüklükleri

» Özkaynaklar ve Karlılık

» Şube , Personel , ATM

» Uzun Dönem Karşılaştırma

Temel Bulgular (Ekonomi)

Türkiye

» 29 ülke arasında milli gelir olarak 7 inci büyük ekonomidir

» Nüfusa göre ilk sırada yer almaktadır

» Kişi başına gelire göre 7,8 bin euro ile 29′ uncu sıradadır AB ortalaması 32,1 bin euro AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 12,9 bin eurodur

» 17 AB ülkesi cari işlemler fazlası vermektedir Cari fazlanın gayrisafi yurt içi hasılaya oranında AB ortalaması yüzde 2,5 AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 0,8 dir Türkiye’de cari işlemler fazlasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 1,1 düzeyindedir

» Kamu borç stokunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında, yüzde 33 ile en düşük ülkeler arasındadır

» İşsizlik oranında 3 ’üncü sıradadır AB ortalaması yüzde 6 ’dır

» Enflasyon oranı en yüksek ülkedir

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

personel programı

 

Devamı: Eylül 2020 Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri – Türkiye – AB Ülkeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas