• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Yapımcı sertifikası: 18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince film ve fonogram yapımcılarının alması gereken belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yapımcı sertifikası numarası beyanı,”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yapımcı belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce alınan geçici ve sürekli yapımcı belgeleri, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bu süre içerisinde yapımcı kodu, yapımcı sertifika numarası olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/5/2006 26171
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 8/9/2006 26283
2- 28/10/2008 27038
personel programı

Devamı: Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas