• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Mayıs 2023

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Mayıs 2023

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Mayıs 2023

Değerlendirmeler

Mayıs 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2023 verilerine göre varlıklar 813 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 3.539 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 81.472 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Nisan 2023 dönemine göre 2.726 milyon ABD doları azalmıştır.

Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 2.236 milyon ABD doları ve 47 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 971 milyon ABD doları ve 499 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 813 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.163 milyon ABD doları ve 2.112 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 736 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.539 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023 dönemine göre 69 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 2.094 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.986 milyon ABD doları azalmıştır.

Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.473 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2023 dönemine göre 1.854 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindedir.

İnfoGrafik İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

Merkez Bankasının oluşturduğu bu tablo; Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar.

Kaynak: TCMB

Devamı: Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Mayıs 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas