• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE VERİ PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE VERİ PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI

         Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığının faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen “Gayrimenkul” sektöründe kayıt dışılığın ele alındığı çalıştayın ilki, 7-8 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

         Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sektör derneklerinden yoğun bir katılım olmuştur.

         Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR projenin amacından ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden bahsetmiştir.

         PwC Türkiye Vergi Şirket Ortağı Sayın Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de gayrimenkul sektörüne ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, veri paylaşımı özelinde sektör paydaşlarının geliştirebileceği iş birliklerini vurgulamıştır. Aynı zamanda çalıştayın moderatörlüğünü de üstlenerek sektör paydaşları ile etkin bir tartışma ortamı yaratmıştır.

         Çalıştayda; gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığın sebepleri, gayrimenkul satıcıları ve aracılarına yönelik hususlar, gayrimenkul sektörüne ilişkin verilerin tespiti, listelenmesi ve paylaşılması ve gayrimenkul sektöründe ekonomik kazancın doğru kaydedilmesi/izlenmesi hususlarında tartışmalar yürütülmüştür. Sektörde önde gelen dernekler sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışma fırsatı bulmuşlardır.

zekeriyademirtas