• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, Başkanlığımızca 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavda başarılı olanların;

1- Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı ile karşılaştırıldıktan sonra aslı iade edilecektir.)

2- Adli sicil ve Askerlik durumlarına ilişkin belge, (e-devletten alınabilir)

3- Öğrenim belgesinin aslı ile fotokopisi, (Öğrenim belgesi aslı ile karşılaştırıldıktan

sonra aslı iade edilecektir)

4- Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanı, (e-devlet üzerinden doldurulacaktır)

5- Mal bildirim beyannamesi, (Kurumdan temin edilecektir)

6- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Kurumdan temin edilecektir)

7- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

8- Atama başvuru formu, (Kurumdan temin edilecektir)

9- Sınav ilanında belirtilen özel şartlara ilişkin belgeler,

yukarıda yer alan belgelerle birlikte en geç 15 gün içerisinde;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına; (Adres: Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya/ANKARA) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Duyurulur.                                                                                    28.07.2021

zekeriyademirtas