• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatında Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli (Şoför) Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatında Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli (Şoför) Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli (Şoför) pozisyonlarına atanacak adaylar için 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan sınavda başarılı olanların;

1- Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı ile karşılaştırıldıktan sonra aslı iade edilecektir.)

2- Adli sicil ve Askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları,

3- KPSS sonuç belgesi,

4- Öğrenim belgesinin aslı ile fotokopisi, (Öğrenim belgesi aslı ile karşılaştırıldıktan sonra aslı iade edilecektir),

5- Sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi (Sürücü belgesi aslı ile karşılaştırıldıktan sonra aslı iade edilecektir.)

6- Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanı,

7- Mal bildirim beyannamesi, (Personel Müdürlüklerinden temin edilecektir)

8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Personel Müdürlüklerinden temin edilecektir)

9- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

10-Atama başvuru formu, (Personel Müdürlüklerinden temin edilecektir)

Yukarıda yer alan belgelerle birlikte en geç 15 gün içerisinde;

- Merkez Teşkilatına atanacaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına; (Adres Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya/ANKARA)

- Taşra teşkilatına atanacaklar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde Vergi Dairesi Başkanlıkları Personel Müdürlüklerine,

Diğer illerde ise Defterdarlık Personel Müdürlüklerine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Duyurulur. 08.04.2021

zekeriyademirtas