• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu Ocak-Haziran 2021

Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu Ocak-Haziran 2021

Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu Ocak-Haziran 2021

(Bin TL)
OCAK-MART NİSAN-HAZİRAN TEMMUZ-EYLÜL EKİM-ARALIK TOPLAM
Harcamalar 431.694.388 500.536.934 932.231.322
    Personel Giderleri 95.138.802 90.092.053 185.230.855
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 15.963.270 14.609.047 30.572.317
    Mal ve Hizmet Alımları 34.903.520 47.464.993 82.368.513
    Faiz Giderleri 51.116.714 44.075.014 95.191.728
    Cari Transferler 203.573.569 253.554.466 457.128.035
    Sermaye Giderleri 20.155.164 38.355.121 58.510.285
    Sermaye Transferleri 1.782.307 3.525.707 5.308.014
    Borç Verme 9.061.042 8.860.533 17.921.575
Gelirler 463.780.096 425.063.172 888.843.268
 Vergi Gelirleri 259.868.082 249.318.345 509.186.427
 Sosyal Güvenlik Gelirleri 85.942.049 101.683.813 187.625.862
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.924.864 18.293.213 72.218.077
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.846.027 3.788.820 10.634.847
 Faizler, Paylar ve Cezalar 52.644.402 45.135.991 97.780.393
 Sermaye Gelirleri 3.969.521 5.788.430 9.757.951
Alacaklardan Tahsilat 585.151 1.054.560 1.639.711
Bütçe Dengesi 32.085.708 -75.473.762 -43.388.054
Not 1 :  Genel Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken 2021 Yılı Ocak-Mart döneminde Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları  arası transferlerden kaynaklanan 61.830.342 Bin TL bütçe geliri, 67.614.744 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir.
Genel Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken 2021 Yılı Nisan-Haziran döneminde Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları  arası transferlerden kaynaklanan 75.215.307 Bin TL bütçe geliri, 73.417.348 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir.
Not 2: Gelir ve giderden yapılan eliminasyon tutarları arasındaki rakamsal fark, kayıt zamanının farklı olması ve sınıflandırma farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Tablo üzerinde yapılacak değerlendirmelerde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Not 3: Mali istatistikler dış denetimi sonuçlandırılmamış bireysel mali tablolar konsolide edilerek hazırlanmıştır.
Not 4: Sayıştay Denetim Raporlarındaki eleştiriler doğrultusunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tabloya dahil edilememiştir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu Ocak-Haziran 2021 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas