• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçiler – Mart 2022

Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçiler – Mart 2022

Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçiler – Mart 2022

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK 2 287 010  727 301 1 754 304 -68,20 141,21
ŞUBAT 2 196 453  764 314 2 005 016 -65,20 162,33
MART  968 537 1 198 371 2 552 133 23,73 112,97
NİSAN  24 239 1 072 496 4324,67
MAYIS  30 392 1 254 673 4028,30
HAZİRAN  216 408 2 540 872 1074,11
TEMMUZ 1 381 804 5 319 992 285,00
AĞUSTOS 2 192 251 4 630 334 111,21
EYLÜL 2 534 376 3 999 305 57,80
EKİM 2 044 001 3 967 363 94,10
KASIM 1 104 834 2 081 243 88,38
ARALIK  990 896 2 482 697 150,55
TOPLAM 15 971 201 30 038 961 88,08
3 AYLIK TOPLAM 5 452 000 2 689 986 6 311 453 -50,66 134,63
(*): Veriler geçicidir.

2022 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2021 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre %134,63 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 3 ayına göre %134,63 değerinde bir artış ile 6 311 453 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK 1 787 435  509 787 1 281 666 -71,48 151,41
ŞUBAT 1 733 112  537 976 1 541 393 -68,96 186,52
MART  718 097  905 323 2 079 565 26,07 129,70
NİSAN  24 238  790 687 3162,18
MAYIS  29 829  936 282 3038,83
HAZİRAN  214 768 2 047 596 853,40
TEMMUZ  932 927 4 360 952 367,45
AĞUSTOS 1 814 701 3 982 168 119,44
EYLÜL 2 203 482 3 513 453 59,45
EKİM 1 742 303 3 471 540 99,25
KASIM  833 991 1 763 982 111,51
ARALIK  699 330 1 892 520 170,62
TOPLAM 12 734 213 24 712 266 94,06
3 AYLIK TOPLAM 4 238 644 1 953 086 4 902 624 -53,92 151,02
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

2022 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %129,7 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %129,7 oranında bir artış göstererek 2 079 565 olmuştur.
Mart ayında ülkemize gelen 2 079 565 yabancı ziyaretçinin 569 ( 0.03% )günübirlikçidir.

Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %55,61 (1 156 400 )
2-Edirne %13,29 ( 276 380 )
3-Antalya %9,65 ( 200 724 )
4-Artvin %3,72 ( 77 306 )
5-Şırnak %2,35 ( 48 833 )

 

2022 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %151,02 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %151,02 artış göstererek 4 902 624 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen 4 902 624 yabancı ziyaretçinin 4 400 (0.09%) günübirlikçidir.
Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 

1-İstanbul %59,24 (2 904 460 )
2-Edirne %12,36 (606 061 )
3-Antalya %9,19 (450 485 )
4-Artvin %3,34 (163 548 )
5-Şırnak %2,43 (119 306 )

 

2020-2022 YILLARI MART AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI %
İran  274 815 13,22  71 517 7,90  1 974 0,27
Almanya  187 185 9,00  70 969 7,84  74 761 10,41
Bulgaristan  169 640 8,16  45 296 5,00  78 677 10,96
Rusya Fed.  114 384 5,50  219 458 24,24  78 380 10,91
İngiltere (Birleşik Krallık)  87 349 4,20  8 341 0,92  29 867 4,16
DİĞER 1 246 192 59,93  489 742 54,10  454 438 63,28
GENEL TOPLAM 2 079 565 100,00  905 323 100,00  718 097 100,00
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

2022 yılı Mart Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran %13,22 (274 815) ile birinci, Almanya %9,00 (187 185) ile ikinci, Bulgaristan %8,16 (169 640) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Rusya Fed. ve İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.

2020-2022 YILLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI %
İran  502 247 10,24  152 923 7,83  220 048 5,19
Almanya  418 420 8,53  130 897 6,70  356 261 8,41
Bulgaristan  408 409 8,33  109 657 5,61  393 220 9,28
Rusya Fed.  360 764 7,36  395 915 20,27  316 166 7,46
Irak  208 087 4,24  105 349 5,39  174 749 4,12
DİĞER 3 004 697 61,29 1 058 345 54,19 2 778 200 65,54
GENEL TOPLAM 4 902 624 100,00 1 953 086 100,00 4 238 644 100,00
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran %10,24 (502 247) ile birinci, Almanya %8,53 (418 420) ile ikinci, Bulgaristan %8,33 (408 409) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Rusya Fed. ve Irak izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Devamı: Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçiler – Mart 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas