• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31499

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’ün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, birinci fıkrasının (a) bendine birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.”

“ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır. ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu Tebliğin 2 No.lu ekinde”  ibaresi “EK 2/B’de”, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ile % 10 fazlasını” ibaresi “toplamının %10 fazlasına kadar tutarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe EK 1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK 2/A eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK 2’sinde yer alan “EK 2’’ ibaresi  “EK 2/B”, “BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü” ibaresi “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü”, “TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE (Atatürk Bulvarı No: 149) Bakanlıklar/ANKARA” ibaresi “TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/3/2005 ve 25762
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/11/2005 25991
2- 8/3/2018 30354

Eki için tıklayınız

 

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas