• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) 165

09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31150

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “kapsamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “(cep telefonu hariç)” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ankara Gümrük Müdürlüğü
2 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
3 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
4 Manisa Gümrük Müdürlüğü
5 Mersin Gümrük Müdürlüğü
6 Muratbey Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen cep telefonlarının, serbest dolaşıma giriş işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/1/2013 28542
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/3/2014 28931
2- 20/5/2018 30426
3- 27/11/2018 30608

 

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas