• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

19 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31516

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve imza sahiplerine ait imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-9’unun “Ekli Belgeler” başlıklı bölümünde yer alan “ve firmanızı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerini” ve “- Firmanızı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerini,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/8/2017 30141
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/6/2020 31159

 

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas