• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)

04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31913

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “510-810 gün” ibaresi “510-960 gün” şeklinde, “235-450 gün” ibaresi “235-600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Devamı: Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas