• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Ağustos 2023

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Ağustos 2023

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Ağustos 2023

2023 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) 
(Milyon TL)
Ocak (6) Şubat (7) Mart Nisan Mayıs (7) Haziran Temmuz Ağustos TOPLAM
1. GELİRLER (2) 291.146 208.224 301.535 244.289 609.987 295.296 478.296 629.670 3.058.443
2. GİDERLER 345.618 379.766 336.827 403.563 440.389 501.829 459.344 567.775 3.435.110
   FAİZ DIŞI GİDERLER 325.728 348.403 299.703 376.513 344.359 480.258 425.078 488.963 3.089.006
   FAİZ ÖDEMELERİ 19.890 31.363 37.123 27.050 96.030 21.571 34.266 78.812 346.104
3. FAİZ DIŞI DENGE -34.583 -140.178 1.832 -132.225 265.628 -184.962 53.218 140.708 -30.563
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) 172 60 3.149 213 181 163 210 13 4.162
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -54.300 -171.481 -32.143 -159.062 169.779 -206.369 19.162 61.909 -372.505
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) 54.300 171.481 32.143 159.062 -169.779 206.369 -19.162 -61.909 372.505
7. BORÇLANMA (NET) 110.479 52.844 78.395 45.081 29.165 52.536 27.412 120.214 516.125
   DIŞ BORÇLANMA (NET) 48.304 -2.545 11.947 2.112 -3.214 -2.903 -2.970 -3.807 46.925
   Kullanım 50.362 0 42.367 47.759 0 0 0 0 140.488
   Ödeme 2.058 2.545 30.419 45.648 3.214 2.903 2.970 3.807 93.563
   İÇ BORÇLANMA (NET) 62.174 55.388 66.448 42.970 32.378 55.439 30.382 124.021 469.200
   Kullanım 94.527 70.474 83.433 42.970 47.707 97.190 177.603 214.701 828.605
   Ödeme 32.353 15.086 16.985 0 15.328 41.751 147.221 90.680 359.405
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR 10 7 8 6 9 8 17 15 79
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 183 112 332 3.874 37 764 532 918 6.752
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) -56.371 118.518 -46.592 110.101 -198.990 153.061 -47.122 -183.056 -150.450
11. KUR FARKLARI (5) 4.936 -3.226 9.619 4.177 9.996 85.668 11.474 -4.488 118.156
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) -61.308 121.745 -56.211 105.924 -208.985 67.394 -58.596 -178.568 -268.605

(1) Geçici

“(2) -Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 22.12.2022 tarihli ve 149 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 35 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27.03.2023 tarihli ve 152 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 31.03.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Mart ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 32 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Nisan ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

– Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 70 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

– Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

– Ağustos ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Eylül ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir.

(6) 2022 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2023 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.

(7) 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır. Şubat ayında geçici vergi tahsilatı yapılmamış olup 2022 hesap dönemine ait kurumlar vergisi tahsilatı Mayıs ayında gerçekleşmiştir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

Devamı: Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Ağustos 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas