• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Haziran 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Haziran 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

– Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 0,3 oranında artışla 124,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,5 oranında azalarak 54,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 16,0 oranında azalarak 49,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

– Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 1,8 oranında azalarak 20,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 24,1 oranında azalışla 10,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 15,3 oranında artışla 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

– Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 13,8 oranında azalarak 43,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

– Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 4,2 oranında artarak 26,1 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 13,1 oranında azalarak 78,3 milyar ABD doları olmuştur.

– Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 20,7 oranında artarak 55,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 11,7 oranında azalarak 68,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 150,7 oranında artışla 2020 Haziran sonu itibarıyla 168 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

– 2020 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 41,1’i ABD doları, % 28,2’si Euro, % 14,3’ü TL ve % 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

– 2020 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,3, Merkez Bankası’nın % 11,5, özel sektörün ise % 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir

Açıklamalar:

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

  • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
  • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri
  • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Devamı: Haziran 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas