• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2020 – Krediler 3,4 Trilyon TL’ye Yükseldi

Haziran 2020 – Krediler 3,4 Trilyon TL’ye Yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Haziran 2020

Krediler 3,4 trilyon TL’ye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 27 artarak 3.397 milyar TL oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam etti.

Nakdi kredilerin 3.301 milyar TL’si bankalar, 52 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 23 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 22 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Haziran ayı itibarıyla 174 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 165 milyar TL’si bankalara; 4,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,9 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Haziran 2020’de, 2019 yıl sonuna göre 1,1 puan azalarak yüzde 4,9 olurken, 2020 yılı başından itibaren görülen gerileme devam etti.

Ticari krediler 2,7 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 25 artarak 2.664 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.
Krediler içinde imalat sanayii yüzde 29 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Haziran 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 7,4 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 733 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 33 artarak 733 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 48’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 33,2 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 33,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 22,1 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar (i)

Haziran ayında 437 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 94 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 66 bin oldu. 56 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Haziran ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 216 milyar TL, Ankara’da 71 milyar TL ve İzmir’de 50 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 84 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

(i) Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

 

Devamı: Haziran 2020 – Krediler 3,4 Trilyon TL’ye Yükseldi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas