• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2020 Kurulan-Kapanan Şirket Verileri

Haziran 2020 Kurulan-Kapanan Şirket Verileri

Haziran 2020 Kurulan-Kapanan Şirket Verileri

2020 yılı Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %179,12 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %179,12 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %112,96 kurulan kooperatif sayısı %200,00 oranında artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %116,76 kapanan kooperatif sayısı %350,00 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,18 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %109,34 artış oldu.

 • 2020 yılı Haziran ayında, 2019 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı %109,34 kurulan kooperatif sayısı %115,79 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %194,61 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %55,09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %62,38 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %53,85 oranında azalış olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %9,45 oranında arttı.

 • 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında %9,45 kurulan kooperatif sayısında %15,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,79 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %4,23 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %17,73 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %26,27 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 Haziran Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
HAZİRAN

2020

     MAYIS

 2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) HAZİRAN 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- HAZİRAN

(6 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 9.596 3.438 179,12 4.584 109,34 39.976 43.755 9,45
Kooperatif 123 41 200,00 57 115,79 542 624 15,13
Ger.Kişi Tic.İşl. 3.335 1.566 112,96 1.132 194,61 11.488 14.221 23,79
Tasfiye Şirket 1.242 612 102,94 954 30,19 6.951 6.880 -1,02
Kooperatif 11 5 120,00 78 -85,90 383 169 -55,87
Kapanan** Şirket 1.112 513 116,76 717 55,09 5.513 5.746 4,23
Kooperatif 18 4 350,00 39 -53,85 415 306 -26,27
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.580 1.360 16,18 973 62,38 10.269 12.090 17,73

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Haziran ayında 830, Ocak-Haziran döneminde 8.505   gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Haziran ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Haziran ayında kurulan toplam 9.719 şirket ve kooperatifin %85,21’i limited şirket, %13,50’si anonim şirket, %1,27’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,22’si İstanbul, %9,14’ü Ankara, %5,47’si İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %249,06 oranında arttı.

 • 2020 yılında toplam 44.379 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 37.773 limited şirket, toplam sermayenin %73,21’ini, 5.977 anonim şirket ise %26,78’ini oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre %249,06 oranında artmıştır.

2020 Haziran Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
NİSAN 2020 Sayı 447 1 2.365 65 2.878
Sermaye (TL) 489.468.945 100.000 982.032.500 1.471.601.445
MAYIS 2020 Sayı 487 2.951 41 3.479
Sermaye (TL) 329.292.585 1.204.984.700 1.534.277.285
HAZİRAN 2020 Sayı 1.312 2 8.282 123 9.719
Sermaye (TL) 1.816.139.357 1.010.000 3.538.345.250 5.355.494.607
  Sayı 5.977 5   37.773 624 44.379
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 4.973.552.129 1.170.000   13.595.638.350   18.570.360.479

2020 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 3.555’i ticaret,  1.558’i imalat ve 1.155’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.258 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 3.555’i ticaret, 558’i imalat ve 1.155’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.258’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807’si inşaat, 440’ı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 361’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151’i inşaat, 128’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220’si inşaat, 204’ü ulaştırma ve depolama sektöründedir.

2020 Haziran ayında kurulan 123 Kooperatifin 56’sı Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Haziran ayında kurulan 123 Kooperatifin 56’sı Konut Yapı Kooperatifi, 24’ü İşletme Kooperatifi 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Haziran ayında 619 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Haziran ayında kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketin 389’u Türkiye, 47’si İran, 23’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketin 48’i anonim, 571’i limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 501’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 216’sı Gayrimenkul acenteleri ve 195’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 77,96’sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
NİSAN 2020 Sayı 26 170 196
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 224.993.871 79.460.000 304.453.871
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 172.505.126 72.145.500 244.650.626
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 76,67 90,79 80,36
MAYIS 2020 Sayı 20 202 222
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 13.847.258 71.595.000 85.442.258
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 8.370.116 61.478.800 69.848.916
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,45 85,87 81,75
HAZİRAN 2020 Sayı 48 571 619
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 8.954.590 234.400.000 243.354.590
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 5.328.725 192.561.500 197.890.225
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 59,50 82,15 81,32
TOPLAM 2020 Sayı 391 3.806 4.197
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 364.649.211 1.385.486.200 1.750.135.411
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 245.796.758 1.118.543.575 1.364.340.333
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 67,41 80,72 77,96

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Devamı: Haziran 2020 Kurulan-Kapanan Şirket Verileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas