• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri

Haziran 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri

Proje Finansmanı İstatistikleri[1]

Haziran 2020

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren bu rapor, Aralık 2014 döneminden itibaren altı aylık dönemlerde hazırlanmaktadır. Haziran 2020 dönemi itibariyle 19 banka verisinden oluşmaktadır.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Haziran 2020 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 501 milyar TL’ye yükselmiştir. Bunun 458 milyar TL’si nakdi, 43 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır.

Toplam taahhüt miktarı 519 milyar TL’den (90 milyar dolar) 585 milyar TL’ye (85 milyar dolar) yükselmiştir. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 5 gerilemiştir.

Proje Finansmanı Kredileri Dağılımı (milyar TL)

  Haziran Haziran Değişme   Pay (yüzde)

(Milyar TL)

2019 2020 (yüzde) Haz-20
Toplam Risk Bakiyesi 444 501 13 100
Nakdi 402 458 14 91
Gayrinakdi 41 43 5 9
Toplam taahhüt (bilgi için) 519 585 13

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 42’si enerji, yüzde 31’i altyapı, yüzde 10’u gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 17’dir.

Proje Finansmanı Kredileri Sektörel Dağılım (milyar dolar, yüzde)

  Haziran Haziran Değişme
  2019 2020 (yüzde)
Toplam Risk Bakiyesi 77 73 -5
   Enerji 33 31 -7
   Altyapı 22 23 1
   Gayrimenkul 8 7 -4
   Diğer 14 12 -12

Haziran 2019 itibariyle 77 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Haziran 2020 dönemi itibariyle yüzde 5’lik düşüşle 73 milyar dolara gerilemiştir. Altyapı sektöründe risk bakiyesi yüzde 1 artarak 22 milyar dolardan, 23 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 4, enerji sektöründe yüzde 7, diğer sektörlerde ise yüzde 12 gerilemiştir.

[1] Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Devamı: Haziran 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas