• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Haziran 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Haziran 2021

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 55 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 15, katılım bankaları 6 tanedir.

Çalışan Sayısı

 

Çalışan sayısı, Haziran 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.115 kişi olmuştur.

 

 

Çalışan Sayısı (kişi)

 

Haziran 2020 Aralık 2020 Haziran 2021
Mevduat bankaları 182.331 181.489 180.019
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.159 5.124 5.096
Toplam 187.490 186.613 185.115

Çalışan sayısı yıl sonuna göre 1.498 kişi, bir yıl öncesine göre ise 2.312 kişi (yüzde 1,3 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,5, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,5’dır.

2021 Haziran ayı itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır.   Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

 

Şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.893’tür.

 

Şube Sayısı*

 

  Haziran 2020 Aralık 2020 Haziran 2021
Mevduat bankaları 10.071 9.879 9.827
Kalkınma ve yatırım bankaları 61 64 66
Toplam 10.132 9.943 9.893

* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.

Şube sayısı,  yıl sonuna göre 50 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 239 adet azalmıştır.

Haziran 2021 ayında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 289 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube*

Haziran 2021 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 221 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12’dir.

*: 2021 yılına ilişkin hesaplamalarda 2020 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: TBB

Devamı: Haziran 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas