• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Haziran 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Haziran 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

  • Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon ABD doları artarak 174,0 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 686 milyon ABD doları artarak 164,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 200 milyon ABD doları azalarak 9,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 789 milyon ABD doları azalışla 20,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 2 milyon ABD doları azalarak 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,0 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,9 milyar ABD doları artarak 9,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 387 milyon ABD doları azalışla 6,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 20 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 767 milyon ABD doları azalarak 108,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 500 milyon ABD doları azalarak 9,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %61,3’ünün ABD doları, %34,8’inin Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,3’ünün ABD doları, %35,2’sinin Euro, %20,7’sinin Türk lirası ve % 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 164,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %40,8’ini finansal kuruluşların, %59,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,8’ini finansal kuruluşların, %16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Devamı: Haziran 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas