• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2022 Ekonomik Güven Endeksi

Haziran 2022 Ekonomik Güven Endeksi

Haziran 2022 Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi 93,6 oldu

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında %3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2022

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Mayıs Haziran Mayıs Haziran
Ekonomik güven endeksi 96,7 93,6 2,1 -3,3
Tüketici güven endeksi 67,6 63,4 0,4 -6,2
Reel kesim güven endeksi 107,0 104,6 -0,7 -2,2
Hizmet sektörü güven endeksi 121,7 119,6 6,1 -1,7
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 121,4 118,7 1,7 -2,3
İnşaat sektörü güven endeksi 81,6 83,0 -2,2 1,7

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.

_____________

AÇIKLAMALAR

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: TÜİK

Devamı: Haziran 2022 Ekonomik Güven Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas