• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Haziran 2022 Yerli Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

Haziran 2022 Yerli Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

Haziran 2022 Yerli Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK 2 287 010  727 301 1 754 304 -68,20 141,21
ŞUBAT 2 196 453  764 314 2 005 016 -65,20 162,33
MART  968 537 1 198 371 2 552 133 23,73 112,97
NİSAN  24 239 1 072 496 3 124 216 4324,67 191,30
MAYIS  30 392 1 254 673 4 530 131 4028,30 261,06
HAZİRAN  216 408 2 540 872 5 564 818 1074,11 119,01
TEMMUZ 1 381 804 5 319 992 285,00
AĞUSTOS 2 192 251 4 630 334 111,21
EYLÜL 2 534 376 3 999 305 57,80
EKİM 2 044 001 3 967 363 94,10
KASIM 1 104 834 2 081 243 88,38
ARALIK  990 896 2 482 697 150,55
TOPLAM 15 971 201 30 038 961 88,08
6 AYLIK TOPLAM 5 723 039 7 558 027 19 530 618 32,06 158,41
(*): Veriler geçicidir.

2022 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2021 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %158,41 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 6 ayına göre %158,41 değerinde bir artış ile 19 530 618 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK  499 575  217 514  472 638 -56,46 117,29
ŞUBAT  463 341  226 338  463 623 -51,15 104,84
MART  250 440  293 048  472 568 17,01 61,26
NİSAN   1  281 809  549 793 28180800,00 95,09
MAYIS   563  318 391  656 919 56452,58 106,32
HAZİRAN  1 640  493 276  549 997 29977,80 11,50
TEMMUZ  448 877  959 040 113,65
AĞUSTOS  377 550  648 166 71,68
EYLÜL  330 894  485 852 46,83
EKİM  301 698  495 823 64,34
KASIM  270 843  317 261 17,14
ARALIK  291 566  590 177 102,42
TOPLAM 3 236 988 5 326 695 64,56
6 AYLIK TOPLAM 1 215 560 1 830 376 3 165 538 50,58 72,94
(*): Veriler geçicidir.

2022 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2021 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %72,94 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı 6 ayına göre %72,94 değerinde bir artış ile 3 165 538 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021
OCAK 1 787 435  509 787 1 281 666 -71,48 151,41
ŞUBAT 1 733 112  537 976 1 541 393 -68,96 186,52
MART  718 097  905 323 2 079 565 26,07 129,70
NİSAN  24 238  790 687 2 574 423 3162,18 225,59
MAYIS  29 829  936 282 3 873 212 3038,83 313,68
HAZİRAN  214 768 2 047 596 5 014 821 853,40 144,91
TEMMUZ  932 927 4 360 952 367,45
AĞUSTOS 1 814 701 3 982 168 119,44
EYLÜL 2 203 482 3 513 453 59,45
EKİM 1 742 303 3 471 540 99,25
KASIM  833 991 1 763 982 111,51
ARALIK  699 330 1 892 520 170,62
TOPLAM 12 734 213 24 712 266 94,06
6 AYLIK TOPLAM 4 507 479 5 727 651 16 365 080 27,07 185,72
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

2022 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %144,91 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %144,91 oranında bir artış göstererek 5 014 821 olmuştur.

Haziran ayında ülkemize gelen 5 014 821 yabancı ziyaretçinin 108 199 ( 2.16% )günübirlikçidir.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,79 (1 794 784 )
2-İstanbul %29,32 ( 1 470 586 )
3-Muğla %8,85 ( 443 632 )
4-Edirne %8,47 ( 425 004 )
5-İzmir %3,84 ( 192 454 )

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %185,72 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %185,72 artış göstererek 16 365 080 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 16 365 080 yabancı ziyaretçinin 230 988 (1.41%) günübirlikçidir.

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %41,28 (6 755 300 )
2-Antalya %24,74 (4 049 400 )
3-Edirne %10,69 (1 749 851 )
4-Muğla %5,34 (874 461 )
5-Artvin %3,52 (575 920 )

 

2020-2022 YILLARI HAZİRAN AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI %
Almanya  718 838 14,33  236 307 11,54  63 268 29,46
Rusya Fed.  602 015 12,00  175 362 8,56  4 006 1,87
İngiltere (B.Krallık)  453 809 9,05  10 548 0,52  10 940 5,09
Bulgaristan  242 196 4,83  114 730 5,60  15 171 7,06
İran  211 869 4,22  79 551 3,89  5 680 2,64
DİĞER 2 786 094 55,56 1 431 098 69,89  115 703 53,87
GENEL TOPLAM 5 014 821 100,00 2 047 596 100,00  214 768 100,00
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

22022 yılı Haziran Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %14,33 (718 838) ile birinci, Rusya Fed. %12,00 (602 015) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %9,05 (453 809) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

2020-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI %
Almanya 2 030 548 12,41  516 404 9,02  420 360 9,33
Rusya Fed. 1 455 912 8,90  746 724 13,04  322 058 7,14
İngiltere (B.Krallık) 1 264 275 7,73  49 299 0,86  129 663 2,88
Bulgaristan 1 188 562 7,26  332 257 5,80  421 416 9,35
İran 1 050 588 6,42  318 333 5,56  225 858 5,01
DİĞER 9 375 195 57,29 3 764 634 65,73 2 988 124 66,29
GENEL TOPLAM 16 365 080 100,00 5 727 651 100,00 4 507 479 100,00
(*): 2022 yılı verileri geçicidir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %12,41 (2 030 548) ile birinci, Rusya Fed. %8,90 (1 455 912) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,73 (1 264 275) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: Haziran 2022 Yerli Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas