• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir

Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir

Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir

ÖZET: Hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

SGK İŞYERİ DEVİR İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan düzenlemede; “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini SGK’ ya elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur. İşyeri bildirgesinin SGK’nın belirlediği şekilde süresinde verilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

İşverenler, nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerini e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında elektronik olarak gönderebilmekte iken hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri manuel ortamda SGK’ya bildirilmekteydi.

İlgili mevzuat bölümünde yapılan düzenlemeye göre hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilecektir. İşverenlerin idari para cezasına maruz kalmaması için belirtilen işlemlerin süresi içinde SGK’ya elektronik ortamda gönderilmesine dikkat edilmesini öneririz.

SGK Genel Yazısı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas