• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5483)

Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5483)

Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinde Değişiklik 5483

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5483

Ekli “Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/11/1982 tarihli ve 8/5631 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Jandarma Genel Komutanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Ulaştırma Bakanlığından” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “harekât” ibaresi “hareket” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “arama-kurtarma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, istihbarat, keşif, gözetleme, terörle mücadele, hudut gözetimi ve güvenliği, hudut belirleme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına “Jandarma Genel Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş ve (b) fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“1) Düzenleyici Kuruluş: Hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik ulusal gözetim ve düzenleyici rol üstlenen kamu kuruluşu olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür.

m) Hava Aracı: Havanın yeryüzüne olan reaksiyonları dışında, atmosferdeki havanın reaksiyonlarından destek alarak havada tutunabilen, havada uçuş için kullanılan ya da kullanılması düşünülen araçtır.

n) Havacılık Bilgi Yayını (AIP) : Bir devlet veya onun yetkilendirdiği kuruluş tarafından yayımlanan, hava seyrüseferi ile ilgili gerekli güncel havacılık bilgilerini içeren süreklilik taşıyan yayınlandır.

o) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kamu kuruluşu olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüdür.

p) IFR: Aletli uçuş kurallarını sembolize eden kısaltmadır.

r) IFR Uçuş: Aletli uçuş kurallarına göre icra edilen uçuştur.

s) IMC: Aletli meteorolojik şartları göstermek için kullanılan semboldür.

t) Uçuş Planı: Bir hava aracının tasarlanan uçuşuna ya da uçuşun bir bölümüne ilişkin olarak hava trafik hizmet birimlerine sağlanan özel bilgi formatıdır.

u) VFR: Görerek uçuş kurallarını gösteren/tanımlayan sembol kısaltmasıdır.

v) VFR Uçuş: Görerek uçuş kurallarına göre gerçekleştirilen uçuştur.

y) VMC: Görerek meteorolojik şartlan gösteren/tanımlayan sembol kısaltmasıdır.

z) Yasak Saha (Bölge): Bir devletin toprakları veya kara sulan içerisinde olan ve uçuş yapılması yasaklanmış, hudutları belirli hava sahasıdır.”

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5483) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas