• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İhraç Kayıtlı Satışlar ve GEKAP – Semra ERSOY, YMM

İhraç Kayıtlı Satışlar ve GEKAP – Semra ERSOY, YMM

Semra ERSOY
Yeminli Mali Müşavir
semra@ersoyymm.com
Yazar Hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.06.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar ile 07.02.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara bazı tanımlar ve örnekler eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile daha önce yayımlanmış Geri Kazanım Katılım Payı mevzuatında muğlak olan ihraç kayıtlı teslimler konusuna açıklık getirilmiştir.

Buna göre 29.06.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların 1.maddesi ile 07.02.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara “İhracat” tanımı eklenmiştir.

Söz konusu tanım; “İhracat: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde serbest dolaşımda bulunan bir ürün/eşya/malzemenin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgeye eşdeğer kabul edilen birimlere gönderilmesini ifade etmektedir. İhracat şartı ile bir başka gerçek/tüzel kişiye yapılan teslimler, bu ihracat işleminin gerçekleştiğinin belgelendiği hallerde ihracat kapsamında yer almaktadır. Ambalajlı ürünler ile Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan diğer ürünleri tedarik yolu ile temin eden piyasaya süren işletmelerce ihracatın belgelenmesi durumunda, ihracat tanımı üzerinden işlem tesis edilir. Bu durumda tedarikçi ve ihracatçılar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz.” şeklinde düzenlenerek ihraç kayıtlı teslimler, ihracatın belgelenmesi şartı ile ihracat tanımı içerisine alınmıştır.

İhracat teslimlerinin GEKAP kapsamı dışında olması nedeni ile belgeleme şartıyla ihracat tanımına dahil edilen ihraç kayıtlı teslimler, Geri Kazanım Katılım Payı kapsamı dışında kabul edilmiştir.

Söz konusu düzenlemede ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın gerçekleştiğinin belgelendirilmesine yönelik hangi belgelerin, hangi safhada bildirim veya beyan edileceğine dair bir açıklama veya örnek bulunmamakla birlikte ihraç kayıtlı satış yapan bir çok işletme için GEKAP yükümlülüğü konusunun beyan dönemi yaklaşırken açıklığa kavuşturulması son derece önemli bir gelişmedir.

KAYNAKLAR

1- 29.06.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

2- 07.02.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Haber Arası Reklam

Devamı: İhraç Kayıtlı Satışlar ve GEKAP – Semra ERSOY, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas