• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik 11/08/2023

11 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32276

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “01.41.31”, “06.20.01”, “08.99.90”, “28.92.10”, “33.20.38”, “47.89.20” ve “86.21.90” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “35.14.02”, “59.11.03”, “66.13.01” satırları yürürlükten kaldırılmış; “35.14.03” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “35.14.04” ve “35.14.05” satırları, “59.11” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “59.11.04” ve “59.11.05” satırları, “V” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “66.13.02” ve “66.13.03” satırları ve “86.21.04” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “86.21.05” satırı eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas