• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşçiden COVID-19 Aşısı ve PCR Testi İstenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Tebligat Örneği

İşçiden COVID-19 Aşısı ve PCR Testi İstenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Tebligat Örneği

COVID-19 AŞISI ve PCR TESTİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve TEBLİGAT

İŞVERENİN
ADI SOYADI/UNVANI
ADRESİ
İŞÇİNİN
ADI SOYADI
ADRESİ
T.C. KİMLİK NO
TEBLİĞ TARİHİ

………………………………………………………….. adresinde faaliyette bulunan işyerimizde çalışmaktasınız. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 02/09/2021 tarihli ve 41515602-000/99 sayılı ve İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri konulu yazısı gereğince 06/09/2021 tarihinden itibaren COVID-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenecektir.

Kendinizin, çalışma arkadaşlarınızın ve İşverenin sağlık, sosyal/kültürel ve ekonomik durumlarını korumak için mutlaka COVID-19 aşısı olmalısınız. Aşı olmak, tercihten öte toplumsal ve bireysel sorumluluk gereğidir.

COVID-19 Aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Aşı sayesinde uzun bir süre virüse karşı korunmuş olursunuz.

COVID-19 aşısı olunmaması, sosyal ve ekonomik kayıplara sebebiyet verecektir. Ayrıca İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirecektir. Diğer işçilerin mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirecek ve işyerindeki çalışma barışını bozacaktır.

İşyerimizde COVID-19 sebebiyle, aşı olmayan işçiler hakkında çeşitli tedbirler alınacak ve düzenlemeler yapılabilecektir.

Bunlar;

  • Çalışma alanları, dinlenme alanları, yemek alanları, sosyal alanlar, servis hizmetleri, vb.leri ayrılabilecektir.
  • Mesai saatleri düzenlemesine gidilebilecektir.
  • Diğer işçilerle, işyeri ziyaretçileriyle vb. kişilerle irtibat ayrı alanlarda yapılabilecektir.
  • Maske, hijyen ve mesafe kuralları ayrıca değerlendirilebilecektir.

COVID-19 aşısı olduysanız aşı kartınızı işyerimize vermeniz gerekmektedir.

COVID-19 aşısını olmuş ancak tamamlamamışsanız bir an önce tamamlamanız gerekmektedir

COVID-19 Aşısı olmadıysanızBu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren haftalık olarak PCR testi sonucunu işyerimize teslim etmek zorunda olduğunuzu, PCR testi ücretinin işveren tarafından hiçbir surette ödenmeyeceğinin bilinmesini,

PCR testi olmak için işyerine geç gelmeniz veya hiç gelmemeniz halinde ücret kesintisi yapılacağını,

Tarafınıza COVID-19 tanısı konulduğunda diğer işçilerle irtibatınızı kesip, durumu derhal işverene bildirmenizi,

Aşı olmamanız sebebiyle tarafınıza kesin COVID-19 tanısı konması ve diğer işçilere hastalığın bulaşması halinde ve İşyerinin COVID-19 sebebiyle tatil edilmesi, işgücü ve ekonomik kayba uğraması vb. durumlarda 4857 sayılı İş Kanununun 25/I-a maddesi gereğince işinize son verilebileceği ve diğer kanunlardan doğan tazminat haklarımızı kullanacağımızı bilmenizi,

İhtaren tebliğ ederiz.

TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN
Okudum. Anladım. Kendi istek ve rızamla imzaladım. Tebellüğ ederim. (İşçiye elle yazdırmanız daha uygundur.)
İŞVEREN İŞÇİ

Not:

— Bu Tebligat İşçi Özlük Dosyasında Saklanmalıdır.

— Aşı Kartı İşçi Özlük Dosyasında Saklanmalıdır.

— Haftalık PCR Testi Sonuçları İşçi Özlük Dosyasında Saklanmalıdır.

Bu Tebligat örnektir. Kullanıcılarımıza faydalı olması amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Şaban ABACI/Yönetici
S.M. Mali Müşavir
www.alomaliye.com

personel programı

 

Devamı: İşçiden COVID-19 Aşısı ve PCR Testi İstenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Tebligat Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas