• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020/IV

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020/IV

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020/IV

1. Yönetici Özeti

Bu rapor 2020 yılının açıklanan son verileri çerçevesinde son döneme ilişkin işgücü piyasası değerlendirmelerini içermektedir.

2020 yılı üçüncü çeyreğinde imalat sanayi başta olmak üzere sanayi sektöründeki güçlü iktisadi performans ivme kaybetmekle birlikte güçlü duruşunu yılın son çeyreğinde de devam ettirmiştir. Bununla birlikte, pandeminin ikinci dalgası kaynaklı kapanmaların etkisiyle hizmetler sektöründeki iktisadi görünüm son çeyrekte zayıflamıştır. İktisadi performanstaki söz konusu sektörel dinamikler işgücü piyasasına da bu doğrultuda yansımıştır.

Ekim 2020 dönemi Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 12,7 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, Ekim 2020 döneminde toplam istihdam bir önceki döneme göre bin kişi artış kaydetmiştir. Bu dönemde, hizmetler istihdamı (inşaat dahil) 72 bin kişi azalırken sanayi istihdamı 67 bin kişi artış kaydetmiştir. Tarım istihdamında ise 6 bin kişilik artış yaşanmıştır.

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış işgücü 40 bin kişi artmıştır. Bu gelişmeler neticesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ekim 2020 döneminde yüzde 12,9 olarak gerçekleşmiştir.

2. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

Ekim 2020 dönemi Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 12,7 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsimsel düzeltilmiş (MD) veriler incelendiğinde, Ekim 2020 döneminde işsizlik oranının yüzde 12,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılının ikinci çeyreğinde pandeminin etkisiyle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında daralan ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yıllık bazda yüzde 6,7 oranında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üçüncü çeyrek büyüme oranı ise yüzde 15,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ekim döneminde işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. İKO, bu
dönemde kadınlarda yüzde 31,3; erkeklerde ise yüzde 69 düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre İKO, Ekim döneminde bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 49,6 olarak
gerçekleşmiştir. 2020 Ekim döneminde istihdam oranı yüzde 43,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

 

Devamı: İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020/IV Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas