• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2021 IV. Çeyrek Raporu

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2021 IV. Çeyrek Raporu

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2021 IV. Çeyrek Raporu

1. Yönetici Özeti

Bu rapor açıklanan son çeyreklik veriler çerçevesinde son döneme ilişkin işgücü piyasası değerlendirmelerini içermektedir.

2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren beklentilerle uyumlu bir şekilde gerçekleşen iktisadi faaliyetteki güçlenme eğilimi, 2021 yılının tamamında sürmüştür. Türkiye ekonomisi ihracatın desteklediği güçlü yurtdışı talebin etkisiyle 2021 yılında yüzde 11 oranında büyümüştür.

Salgın kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan kalkmaya başlamasıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında güçlenen talep ve iktisadi faaliyet, 2021 yılında istihdam yaratma kapasitemizi olumlu yönde etkilemiştir. Normalleşme süreci hizmetler sektörü istihdamına olumlu yansırken yurtdışı talebin sürüklediği sanayi sektörü performansının sürdüğü gözlenmektedir.

2. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 11,7 olarak gerçekleşen mevsimsel etkilerden arındırılmış (MEA) işsizlik oranı 2021 yılı son çeyreğinde yüzde 11,2 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). Mevsimsel etkilerden arındırılmamış veriler baz alındığında ise işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak yüzde 11’e gerilemiştir.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde hızlı bir toparlanma sergileyen Türkiye ekonomisi 2021 yılının dördüncü çeyreğinde de eğilimini sürdürerek yüzde 9,1 oranında büyümüştür. Çeyreklik bazda MEA büyüme oranı ise yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2021 yılının dördüncü çeyreğinde MEA işgücüne katılım oranı (İKO) bir önceki çeyreğe göre 0,8 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşmiştir. İKO, kadınlarda 0,8 puan artarak yüzde 34,2; erkeklerde ise 0,9 puan artarak yüzde 71,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde MEA istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 46,7’ye yükselmiştir.

TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü Girdi Endekslerine göre toplam istihdam endeksi, 2021 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artış göstermiştir. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,8 artış gösterdiği görülmektedir. Toplam istihdam endeksi yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 1,6 artış göstermiştir. Üçüncü çeyreğe göre artış oranı; sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 artmıştır. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 14,4 artış görülmektedir. Toplam çalışılan saat endeksi, 2021 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış göstermiştir. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 0,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 artış gözlenirken inşaat sektöründe yüzde 1,1 azalış görülmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2021 IV. Çeyrek Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas