• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2022 Yılı I. Çeyrek Raporu

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2022 Yılı I. Çeyrek Raporu

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2022 Yılı I. Çeyrek Raporu

1. Yönetici Özeti

Bu rapor açıklanan son çeyreklik veriler çerçevesinde son döneme ilişkin işgücü piyasası değerlendirmelerini içermektedir.

2021 yılının ikinci yarısından itibaren salgına yönelik önlemlerin sona ermesiyle birlikte iktisadi faaliyette görülen güçlü seyir, 2022 yılının ilk çeyreğinde de sürmüştür. Türkiye ekonomisi güçlü yurtdışı talebin desteklediği ihracatın da etkisiyle 2022 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyümüştür.

Salgın kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan kalkmaya başlamasıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında güçlü seyrini sürdüren talep ve iktisadi faaliyet, 2022 yılının ilk çeyreğinde istihdam yaratma kapasitemizi olumlu yönde etkilemiştir. Normalleşme süreci hizmetler sektörü istihdamına olumlu yansırken yurtdışı talebin sürüklediği sanayi sektörü performansının sürdüğü gözlenmektedir.

2. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 11,3 olarak gerçekleşen mevsimsel etkilerden arındırılmış (MEA) işsizlik oranı 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 11,4 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış veriler baz alındığında ise işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak yüzde 11,6’ya gerilemiştir.

2021 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde de bu eğilimini sürdürerek yüzde 7,3 oranında büyümüştür. Çeyreklik bazda MEA büyüme oranı ise yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2022 yılının birinci çeyreğinde MEA işgücüne katılım oranı (İKO) bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşmiştir. İKO, kadınlarda 0,2 puan artarak yüzde 34,2; erkeklerde ise 0,2 puan artarak yüzde 71,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde MEA istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 46,6’ya yükselmiştir.

TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü Girdi Endekslerine göre toplam istihdam endeksi, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 artış göstermiştir. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin; sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 artış gösterdiği görülmektedir. Toplam istihdam endeksi 2022 yılı ilk çeyreğinde 2021 yılı dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,3 artış göstermiştir. Önceki çeyreğe göre değişim oranı incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 1,6 artış gözlenirken inşaat sektöründe yüzde 1,2 azalış görülmektedir.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artmıştır. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 16,2 artış görülmektedir. Toplam çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 artış göstermiştir. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 artış gözlenirken inşaat sektöründe yüzde 1,4 azalış görülmektedir..

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi – 2022 Yılı I. Çeyrek Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas