• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğin Değişiklik 05/02/2021

05 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31386

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/7/2018 30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
3- 14/12/2019 30978
4- 14/4/2020 31099
5- 30/12/2020 31350

 

 

Devamı: Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas