• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik 19/06/2021

19 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31516

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Akreditasyon Sertifikası şartı aranmaz. Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekir. Bu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/7/2018 30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
3- 14/12/2019 30978
4- 14/4/2020 31099
5- 30/12/2020 31350
6- 5/2/2021 31386

 

Devamı: Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas