• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programı Değişiklik 30/04/2021

30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31470

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” ibaresi “ticaret sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/6/2018 30451

 

personel programı

Devamı: İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas