• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İthal malların yüklenmesi sırasında planlanan ile fiilen gerçekleşen arasında oluşan tonaj farklılıkları sebebiyle peşin ödenen bedelin iadesinde KKDF hk.

İthal malların yüklenmesi sırasında planlanan ile fiilen gerçekleşen arasında oluşan tonaj farklılıkları sebebiyle peşin ödenen bedelin iadesinde KKDF hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[427]-103612
Tarih: 
10/09/2021

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

ACELE

Sayı

:

E-70903105-165.01.03[427]-103612

10.09.2021

Konu

:

Teminatlı Peşin İhracat Bedelinin Tonaj Farkı Nedeniyle İadesi

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ihraç edilen mal bedellerinin peşin veya akreditif ödeme yöntemleri ile ödenebildiği, akreditif şartlarına bağlı olarak ithalatçı firmalar ile yapılan anlaşmalarda ihracat bedelinin bir kısmının hesaplara teminatlı veya teminatsız olarak geçebildiği, malların yüklenmesi sırasında planlanan ile fiilen gerçekleşen arasında oluşan tonaj farklılıkları sebebiyle ödemelerin bir kısmının iade edildiği durumlar ile karşılaşılabildiği ifade edilerek ihracat bedelinin akreditif şartlarına bağlı olarak teminat olarak geldiği ve tasarruf hakkının kullanılamadığı hallerde iadesi gereken peşin ihracat bedelleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

- ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

- ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

- ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

- ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0

oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ancak, ihracat bedelinin akreditif şartlarına bağlı olarak teminat olarak geldiği ve tasarruf hakkının kullanılamadığı ve planlanan ile fiilen gerçekleşen ihracat tutarı arasında oluşan tonaj farklılıkları sebebiyle ödemelerin bir kısmının iade edildiği durumlarla sınırlı olmak şartıyla ilgili bankaya akreditif sözleşmesi ve gümrük çıkış belgesi ile durumun tevsik edilmesi halinde iade edilen peşin ihracat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas