• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7708)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7708)

16 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32341

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7708

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2023

Recep Tayyip

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “8, FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar ve söz konusu tablonun sonunda yer alan (2), (3), (4) ve (5) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B- HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ TPS- OIC D-8
0802.11.10.00.00 2 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15
0802.11.90.00.00 2 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15
0802.12.10.00.00 3 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 15
0802.12.90.00.00 3 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 15
0802.31.00.00.00 4 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 15
0802.32.00.00.00 5 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15

“(2) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 580 $/ton ek mali yükümlülük (Bosna-Hersek hariç) uygulanır.

(3) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 942 $/ton ek mali yükümlülük (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) uygulanır.

(4) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 416 $/ton ek mali yükümlülük (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) uygulanır.

(5) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 1.099 $/ton ek mali yükümlülük (Bosna-Hersek hariç) uygulanır.”

GEÇİCİ MADDE 1 (1) 1 inci maddede GTİP’leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında, 30/8/2023 tarihli ve 7543 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7708) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas