• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik 13/10/2020

13 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31273

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas