• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7709)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7709)

16 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32341

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7709

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2023

Recep Tayyip

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ilişik Ek-1 sayılı tablonun, bu Kararın eki listede gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen eşyaya ilişkin satırları aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karara ekli listede belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında, 30/8/2023 tarihli ve 7544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen ilave gümrük vergisi oranlan uygulanır.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7709) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas