• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamış tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

Kamış tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

Sayı: 
62902401-130[2019-701-120]-E.93058
Tarih: 
30/10/2020

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62902401-130[2019-701-120]-E.93058

30.10.2020

Konu

:

Kamış tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

19/08/2019 tarihli ve 217418 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sulak yerlerde ve bataklıklarda kendiliğinden yetişen ve örme sepet yapımında kullanılan, su kamışı olarak tabir edilen kargı (kamış) tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Kamış olarak isimlendirilen eşya, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, tesliminin genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas