• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

04 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32359

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

GENELGE 2023/15

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir.

Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” Bakanlığın resmî internet adresinde yayımlanacaktır.

Söz konusu tasarruf hedefinin kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamaların takibi ve enerji tasarruf hesaplarının Cumhurbaşkanlığına raporlanmak üzere mezkûr Rehber’de belirtilecek usule göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimine devam edilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

3 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas